Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu Towarzystwa 2015-2017:
Mieczysław KUCZMA - przewodniczący Zarządu PTMKM
Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący
Magdalena ŁASECKA-PLURA - sekretarz
Przemysław LITEWKA - zastępca sekretarza
Katarzyna RZESZUT - skarbnik
Ewa BŁAZIK-BOROWA - zastępca skarbnika
Tomasz LEWIŃSKI - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej 2015-2017:
Jarosław GÓRSKI - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard BIAŁECKI - członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej GARSTECKI - członek Komisji Rewizyjnej