Dyplomy dla laureatów Nagrody PTMKM

W trakcie Walnego Zebrania Członków PTMKM, 13.09.2017 w Lublinie, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów dla laureatów Nagrody PTMKM.
- w roku 2017 Nagroda PTMKM została przyznana pracy Analysis of microstructure and damage evolution in ultra-thin wires of the magnesium alloy MgCa0.8 at multipass drawing, JOM(2016) 68: 3063-3069, A. Milenin, P. Kustra, D. Byrska-Wójcik, O. Grydin, M. Schaper, Th. Mentlein, G. Gerstein, F. Nürnberger,
- w roku 2017 przyznano Wyróżnienie dla podręcznika Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, OW PW 2016, G. Rakowski, Z. Kacprzyk,
- w roku 2016 Nagroda PTMKM została przyznana pracy Rubber material study in terms of modelling of terrain vehicle tire subjected to impulse loading, PhD Monograph, WAT, Warszawa 2015, Paweł Baranowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
nagroda_PTMKM_2016.jpg      wyróżnienie_2016.jpg      nagroda_PTMKM_2015.jpg

więcej