Konkursy o nagrodę ECCOMAS

Konkurs ECCOMAS 2017/2018

European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2017r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2017 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Nagroda finałowa wynosi 2000 Euro plus koszt uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15 stycznia 2018r.
Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 21 lutego 2018r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2017 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2016/17

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2016 roku Komisja Konkursowa PTMKM otrzymała 4 prace doktorskie następujących autorów:

 • Piotr Brzeski (Politechnika Łodzka)
 • Jakub Grabski (Politechnika Poznańska)
 • Krzysztof Kasza (Politechnika Śląska)
 • Stanisław Wrona (Politechnika Śląska)

Komisja Konkursowa PTMKM stwierdza, że na podstawie oceny prac przez recenzentów do finału Konkursu ECCOMAS zakwalifikowała się praca doktorska Piotra Brzeskiego z Politechniki Łódzkiej nosząca tytuł „Energy transfer in systems of coupled oscillators”. Promotorem pracy jest dr hab. inż Przemysław Perlikowski, prof. PŁ, a promotorem pomocniczym dr inż. Anna Jach.

dyplom_Brzeski.jpg

Konkurs ECCOMAS 2016/2017

European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2016r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2016 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Nagroda finałowa wynosi 2000 Euro plus koszt uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15 stycznia 2017r.
Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 21 lutego 2017r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2016 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2015/16

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2015 roku Komisja Konkursowa PTMKM otrzymała 4 prace doktorskie następujących autorów:

 • Ewa Gajda-Zagórska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Przemysław Golewski (Politechnika Lubelska)
 • Joanna Łaszczyk (Politechnika Śląska)
 • Konrad Perzyński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Komisja Konkursowa PTMKM stwierdza, że na podstawie oceny prac przez recenzentów do finału Konkursu ECCOMAS zakwalifikowała się praca doktorska Konrada Perzyńskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nosząca tytuł „Hybrid RCAFE model for fracture modelling in multi-phase materials”. Promotorem pracy jest dr hab. inż Łukasz Madej, prof. AGH.

dyplom_Perzyński.jpg

Konkurs ECCOMAS 2015/2016

European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2015r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2015 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Nagroda finałowa wynosi 2000 Euro plus koszt uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15 stycznia 2016r.
Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 22 lutego 2016r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2015 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2014/15

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2014 roku Komisja Konkursowa PTMKM otrzymała 4 prace doktorskie następujących autorów:

 • Wojciech Adamczyk (Politechnika Śląska)
 • Mariusz Jędrychowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Łukasz Matysiak (Politechnika Śląska)
 • Łukasz Turchan (Politechnika Śląska)

Komisja Konkursowa PTMKM stwierdza, że na podstawie oceny prac przez recenzentów do finału Konkursu ECCOMAS zakwalifikowała się praca doktorska Wojciecha Adamczyka z Politechniki Śląskiej nosząca tytuł „Modeling of the Oxy-fuel Combustion Process within the Circulating Fluidized Bed”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki z Politechniki Śląskiej.

dyplom_Adamczyk.jpg

Konkurs ECCOMAS 2014/2015

European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2014r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2014 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Nagroda finałowa wynosi 2000 Euro plus koszt uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 16 lutego 2015r.
Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 31 marca 2015r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2014 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2013/14

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2013 roku Komisja Konkursowa PTMKM otrzymała 4 prace doktorskie następujących autorów:

 • Arkadiusz Denisiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Paweł Fritzkowski (Politechnika Poznańska)
 • Piotr Sielicki (Politechnika Poznańska)
 • Karol Świderski (Politechnika Warszawska)

Komisja Konkursowa PTMKM stwierdza, że na podstawie oceny prac przez recenzentów do finału Konkursu ECCOMAS zakwalifikowała się praca doktorska Piotra Sielickiego z Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej nosząca tytuł „Masonry failure under unusual impulse loading”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski z tego samego Instytutu.

dyplom_Sielicki.jpg

Konkurs ECCOMAS 2013/2014

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2013r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D theses in 2013 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15 lutego 2014r.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 17 marca 2014r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2013 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2012/13

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2012 roku Komisja Konkursowa PTMKM w otrzymała 6 prac doktorskich następujących autorów:

 • Jolanta Dziatkiewicz (Politechnika Śląska)
 • Dominik Jurków (Politechnika Wrocławska)
 • Wojciech Pakos (Politechnika Wrocławska)
 • Agnieszka Sabik (Politechnika Gdańska)
 • Marta Serafin (Politechnika Krakowska)
 • Krzysztof Szajek (Politechnika Poznańska)

Procedura kwalifikacyjna PTMKM zakończyła się wytypowaniem do finału Konkursu pracy doktorskiej Marty Serafin z Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pod tytułem „Application of hp-adaptive finite element method to two-scale computation”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Witold Cecot, prof. PK z tego samego Instytutu. Kwalifikacja była dwustopniowa, bowiem w wynik pierwszych 5 opinii niezależnych ekspertów dał pierwsze miejsce ex aequo pracom M. Serafin i K. Szajka. Powołani 3 dodatkowi opiniodawcy wskazali stosunkiem głosów 2:1 pracę M. Serafin.

Konkurs ECCOMAS 2012/2013

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2012r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D theses in 2012 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Wszystkich zainteresowanych doktorów (oraz działających w ich imieniu promotorów), chcących wziąć udział w konkursie proszę uprzejmie o przesłanie:

1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w j. angielskim;
3. Krótkiego (2-3 str.) streszczenia pracy w j. angielskim jeśli praca jest po polsku

e-mailem w plikach PDF na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15.02.br.
Po ogłoszeniu wyników polskiego konkursu (najpóźniej do 15.03.br.) autor(ka) najlepszego doktoratu, wyłoniony/a przez jury powołane przez PTMKM, będzie zobowiązany/a do pilnego przesłania wymaganych dokumentów (kopia doktoratu, wydruk CV, ewent. streszczenia) pocztą na adres Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM, Instytut L-5, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków).

Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2012 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2011/12

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2011 roku Komisja Konkursowa PTMKM w otrzymała 6 prac doktorskich następujących autorów:

 • Anna Bulińska (Politechnika Śląska)
 • Paweł Antoni Malczyk (Politechnika Warszawska)
 • Danuta Miedzińska (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Magdalena Mierzwiczak (Politechnika Poznańska)
 • Arkadiusz Ryfa (Politechnika Śląska)
 • Katarzyna Tajs-Zielińska (Politechnika Krakowska)

Komisja Konkursowa PTMKM postanowiła wytypować do finału Konkursu pracę doktorską Arkadiusza Ryfy z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej pod tytułem „Application of the Inverse Analysis for the Heat Transfer Coefficient Retrieval for the Impingement Heat Transfer”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki z tego samego Instytutu.

Konkurs ECCOMAS 2011/2012

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2011r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D theses in 2011 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Wszystkich zainteresowanych doktorów (oraz działających w ich imieniu promotorów), chcących wziąć udział w konkursie proszę uprzejmie o przesłanie:

1. Kopii pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (Curriculum Vitae) w j. angielskim;
3. Krótkiego (2-3 stronice) streszczenia pracy w j. angielskim jeśli praca jest po polsku

e-mailem na adres towarzystwo@ptmkm.pl lub pocztą na adres Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM, Instytut L-5, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków) do 20.01.2012. Termin jest nieprzekraczalny ze względu na bardzo krótki czas na wytypowanie i przesłanie do sekretariatu ECCOMAS polskiej kandydatury do nagrody. Przesyłkę pocztową proszę zaanonsować mailem.

Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS BestPhD 2011 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2010/11

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2010 roku Komisja Konkursowa PTMKM w otrzymała 10 prac doktorskich następujących autorów:

 • Zbigniew Buliński (Politechnika Śląska)
 • Paweł Dziewulski (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Adam Klimanek (Politechnika Śląska)
 • Anna Kulig (Uniwersytet Jagielloński)
 • Mirosław Luśtyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Łukasz Pyrzowski (Politechnika Gdańska)
 • Marta Sitek (Politechnika Warszawska)
 • Piotr Szurgott (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Piotr Wielgos (Politechnika Lubelska)
 • Mateusz Wyrzykowski (Politechnika Łódzka)

Komisja Konkursowa PTMKM postanowiła wytypować do finału Konkursu pracę doktorską Adama Klimanka z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej pod tytułem „Numerical Modeling of Heat, Mass and Momentum Transfer in Natural Draft Wet-cooling Tower”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki z tego samego Instytutu.

Konkurs ECCOMAS 2010/2011

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2010r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D theses in 2010 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Wszystkich zainteresowanych doktorów (oraz działających w ich imieniu promotorów), chcących wziąć udział w konkursie proszę uprzejmie o przesłanie:

1. Kopii pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (Curriculum Vitae) w j. angielskim;
3. Krótkiego (2-3 stronice) streszczenia pracy w j. angielskim jeśli praca jest po polsku

na adres Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM, Instytut L-5, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków) do 21.01.2011r. Przesyłkę pocztową proszę zaanonsować mailem.

Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS BestPhD 2010 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2009/10

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2009 roku Komisja Konkursowa PTMKM w otrzymała 3 prace doktorskich następujących autorów:

 • Irena Jaworska (Politechnika Krakowska)
 • Sławomir Milewski (Politechnika Krakowska)
 • Wojciech Sumelka (Politechnika Poznańska)

Komisja Konkursowa PTMKM postanowiła wytypować do finału Konkursu pracę doktorską Sławomira Milewskiego z Instytutu Technnologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pod tytułem „Higher Order Approximation, provided by correction terms, in the Meshless Finite Difference Method - applications in mechanics”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz z tego samego Instytutu.

Konkurs ECCOMAS 2009/2010

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2009r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D theses in 2009 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Wszystkich zainteresowanych doktorów (oraz działających w ich imieniu promotorów), chcących wziąć udział w konkursie proszę uprzejmie o przesłanie:

1. Kopii pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (Curriculum Vitae) w j. angielskim;
3. Krótkiego (2-3 stronice) streszczenia pracy w j. angielskim jeśli praca jest po polsku

na adres Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM, Instytut L-5, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków) do 31.01.2010r. Przesyłkę pocztową proszę zaanonsować mailem.

Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS BestPhD 2009 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2008/09

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2008 roku nie zostały zgłoszone żadne doktoraty.

Konkurs ECCOMAS 2008/2009

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2008 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D thesis in 2008 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Jedna spośród nadesłanych prac zostanie wytypowana przez Komisję Konkursową PTMKM i nagrodzona przez Zarząd PTMKM oraz przesłana do finału konkursu ECCOMAS. Komitet Konkursowy ECCOMAS wyłoni najlepszą pracę doktorską w maju 2009.

Nagroda finałowa ECCOMAS wynosi 2000 Euro plus koszta uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.

Wszystkich zainteresowanych doktorów (oraz działających w ich imieniu promotorów), chcących wziąć udział w konkursie proszę uprzejmie o przesłanie:

1. Kopii pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (Curriculum Vitae) w j. angielskim;
3. Krótkiego (2-3 stronice) streszczenia pracy w j. angielskim

na adres Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice) do 16 lutego 2009 r.

Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS Open Call 2008 - pobierz

Wyniki Konkursu ECCOMAS 2007/08

W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2007 roku Komisja Konkursowa PTMKM w otrzymała pięć prac doktorskich autorstwa:

 • Krzysztofa Bartosza
 • Krzysztofa Kolanka
 • Bożeny Litewki
 • Łukasza Madeja
 • Marcina Wierszyckiego

Komisja Konkursowa PTMKM postanowiła wytypować do finału szóstej edycji Konkursu pracę doktorską Łukasza Madeja z Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH pod tytułem „Development of the multi-scale analysis model to simulate strain localization occurring during material processing”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk z tej samej Katedry.

Informujemy z dumą, iż praca doktorska dra Łukasza Madeja zdobyła jedną z dwu nagród w finale konkursu ECCOMAS (dwie równorzędne nagrody są przyznawane w kategoriach: mechanika ciała stałego oraz mechanika płynów).

Konkurs ECCOMAS 2007/2008

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2007 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D thesis in 2007 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Jedna spośród nadesłanych prac zostanie wytypowana przez Komisję Konkursową PTMKM i nagrodzona przez Zarząd PTMKM oraz przesłana do finału konkursu ECCOMAS. Komitet Konkursowy ECCOMAS wyłoni najlepszą pracę doktorską w maju 2008.

Nagroda finałowa ECCOMAS wynosi 2000 Euro plus koszta uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.

Wszystkich zainteresowanych doktorów (oraz działających w ich imieniu promotorów), chcących wziąć udział w konkursie proszę uprzejmie o przesłanie:

1. Kopii pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (Curriculum Vitae) w j. angielskim;
3. Krótkiego (2-3 stronice) streszczenia pracy w j. angielskim

na adres Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice) do 15 lutego 2008 r.

Oryginalne zawiadomienie o konkursie Open Call 2007 - pobierz

Konkurs ECCOMAS 2006/2007

European Community on Computational Methods in Applied Sciences – ECCOMAS (www.eccomas.org) ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2006 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best Ph.D thesis of 2006 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Jedna spośród nadesłanych prac zostanie wytypowana przez Komisję Konkursową PTMKM i nagrodzona przez Zarząd PTMKM oraz przesłana do finału konkursu ECCOMAS. Komitet Konkursowy ECCOMAS wyłoni najlepszą pracę doktorską w maju 2007.

Nagroda finałowa ECCOMAS wynosi 2000 Euro plus koszta uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.

Wszystkich zainteresowanych doktorów (oraz działających w ich imieniu promotorów), chcących wziąć udział w konkursie proszę uprzejmie o przesłanie:

1. Kopii pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (Curriculum Vitae) w j. angielskim;
3. Krótkiego (2-3 stronice) streszczenia pracy w j. angielskim

na adres Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice) do 15 lutego 2007 r.

Wyniki konkursu

Komisja Konkursowa PTMKM w otrzymała w ramach konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2006 roku cztery prace doktorskie autorstwa:

 • Klaudii Jankowskiej;
 • Łukasza Kaczmarczyka;
 • Ziemowita Ostrowskiego;
 • Jacka Smołki.

Komisja Konkursowa PTMKM postanowiła wytypować pracę doktorską Jacka Smołki z Politechniki Śląskiej pod tytułem „Numerical analysis of heat transfer processes within selected electrical transformers”. Praca ta została nagrodzona przez Zarząd PTMKM dyplomem i nagrodą pieniężną jak również przesłana do finału konkursu ECCOMAS.

JSmolka_dyplom_m.jpg

Konkurs ECCOMAS 2005/2006

Informacja o konkursie ECCOMAS 2005/2006 na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2005 r.

Na konkurs wpłynęło 6 prac doktorskich obronionych w 2005 r. :

Anna Borowiec, Propagacja drgań w wielofazowym ośrodku gruntowym, analiza numeryczna, Wydz. Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków, 2005.
Piotr Kalita, Algorithms for solving nonlinear problems in the artery dynamics, Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2005.
Marcin Koniorczyk, Sprzężone procesy transportu soli, wilgoci i energii w porowatych materiałach budowlanych, Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, Łódź, 2004.
Mirosław Mrzygłód, Parametryczna optymalizacja konstrukcji pracujących przy obciążeniach wysokocyklowych, Instytut Konstrukcji Maszyn, Politechnika Krakowska, Kraków, 2005.
Piotr Tauzowski, Obiektowo zorientowane środowisko obliczeniowe dla zagadnień mechaniki konstrukcji, IPPT PAN, Warszawa, 2005
Wojciech Witkowski, Efektywny 4-węzłowy element skończony o wzbogaconym polu odkszatłceń w nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok, Wydz. Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, 2004.

Wszystkie przesłane prace cechowały się wysokim poziomem naukowym i dotyczyły szeroko rozumianej mechaniki komputerowej. Spełniały one warunki konkursu ogłoszonego przez ECCOMAS.
Komisja Konkursowa PTMKM w dn. 9 kwietnia 2006 r. wytypowała pracę Piotra Kality pt. „Algorithms for solving nonlinear problems in the artery dynamics”.
Praca ta poświęcona była zagadnieniom biomechanicznym, a w szczególności oddziaływaniom między krwią przepływającą przez naczynie krwionośne, a jego ściankami. Komisja podkreśliła duże walory poznawcze i naukowe pracy oraz jej oryginalność zarówno z matematycznego, jak i informatycznego punktu widzenia. Również fakt, iż praca została napisana w języku angielskim został wzięty pod uwagę jako okoliczność ułatwiającą jej lekturę i ocenę przez jurorów zagranicznych.

Komitet Konkursowy ECCOMAS w dn. 2 maja 2006 r. na posiedzeniu w CIMNE w Barcelonie spośród zgłoszonych 17 prac doktorskich, w tym pracy wytypowanej przez PTMKM, postanowił nagrodzić pracę Dr Gianluigi Rozza (EPFL, Lausanne, Switzerland).
Nagrodzona praca poświęcona była połączeniu rozważań teoretycznych z zastosowaniami praktycznymi w projektowaniu bypassów tętniczych w układzie krwionośnym człowieka.