Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską ECCOMAS 2015/16

eccomas_logo.jpg
W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2015 roku Komisja Konkursowa PTMKM otrzymała 4 prace doktorskie następujących autorów:

  • Ewa Gajda-Zagórska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  • Przemysław Golewski (Politechnika Lubelska)
  • Joanna Łaszczyk (Politechnika Śląska)
  • Konrad Perzyński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Komisja Konkursowa PTMKM stwierdza, że na podstawie oceny prac przez recenzentów do finału Konkursu ECCOMAS zakwalifikowała się praca doktorska Konrada Perzyńskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nosząca tytuł „Hybrid RCAFE model for fracture modelling in multi-phase materials”. Promotorem pracy jest dr hab. inż Łukasz Madej, prof. AGH.
więcej